14.06.2019 17:43 A- A+

TÜRPAV YAZ STAJ PROGRAMI

TÜRPAV YAZ STAJ PROGRAMI

Milli Politikalar Enstitüsü Yaz Staj Programı
 

Milli Politikalar Enstitüsü’nün 8 Temmuz - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek programında ihtisas seminerleri aracılığıyla katılımcıların bilgisinin, alanında uzman akademisyenler ve program koordinatörlerinin rehberliğindeki araştırma ve yazılı döküman üretme pratikleri yoluyla becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Program; uluslararası ilişkiler, güvenlik ve terör çalışmaları, ekonomi, siyasi tarih, teostrateji, sosyoloji ve kültür alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin bilimsel yetkinliğini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca çalışma alanları hakkındaki genel görgüyü geliştirmek adına katılımcıların alanlarıyla alakalı kurum, kuruluş ve araştırma merkezlerine ziyaretler yapılacaktır.

6 hafta sürecek staj programı sürecince stajyerlere ilgili politika alanında en az bir uzman araştırmacı ve/veya Milli Politikalar Enstitüsü yetkilisi kılavuzluk eder. İhtisas seminerleri; uluslararası güncel gelişmeler, kriz yönetimi, Türk dış politikası, Türk siyasi tarihi, akademik yazma teknikleri, sunum hazırlama, uluslararası proje yazımı eğitimi, etkili iletişim ve ikna kabiliyetleri hakkında olacaktır. Kamu kurumları, STK'lar, düşünce kuruluşları, üniversiteler gibi kuruluşlar ziyaret edilecektir. 
İhtisas seminerleri yoluyla bilgilerini artıracak olan stajyerler seçecekleri hafta içi günlerde ilgilendikleri ve rehberleriyle beraber çalışması uygun bulunan alan hakkında araştırma yapmak, yerli ve yabancı basın organlarını takip ederek notlar çıkarmak ve bilimsel yazılar kaleme almak gibi işlerde kabiliyet kazanacaklardır. Ayrıca dileyenler Milli Politikalar Enstitüsü’nün halihazırda devam eden veya planlanan program ve projeleri hakkında bilgi alabilir ve uygun görülmesi halinde takip eden dönemde bunlarda çalışabilir. Staj programı kapsamındaki çalışmalar vakıf binasında yapılır ve ücretsizdir.

Başvurular 6 Temmuz 2019 saat 17:00’ye kadar yapılabilir.
 

Kimler başvuruda bulunabilir?
Milli Politikalar Enstitüsü staj programına Türkiye’deki veya yurt dışındaki üniversitelerde doktora, yüksek lisans veya lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve mezunları başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler bölümleri ayırt edilmeksizin değerlendirilecek ve uygun bulundukları takdirde staj programına katılabileceklerdir.

 

Başvuru için gerekenler

Staj başvurusu, aşağıda listelenmiş olan belgelerin tamamının info@turpav.org adresine gönderilmesiyle yapılır. Bunun haricindeki yöntemler kullanılarak yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

• Güncel özgeçmiş

• Not dökümü (transkript)

• Niyet mektubu

• Başvuru yapılan alan ile alakalı en az 1 sayfa uzunluğunda yazı
 

Stajyerlerin Sorumlulukları

• Stajyerler seminer, fikir atölyesi, ziyaret v.b. gibi etkinliklere ve saha çalışmalarına katılım sağlarlar.

• MPE tarafından düzenlenen toplantı, konferans ve benzeri etkinliklere katılırlar ve bunların planlama, organizasyon, icra ve raporlama çalışmalarına destek verirler.

• Stajyer öğrenciler; kılavuzları tarafından verilen, çalışma konuları ile ilgili görevleri yerine getirirler.

• Katılımcılar başvuru sırasında doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. Staj süresinde ya da staj bittikten sonra bu bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıkarsa MPE, stajı sonlandırma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar

 • Stajyerler staj süreleri boyunca MPE çalışma kurallarına uymayı ve koordinatörlerin iznini almadan devamsızlık yapmamayı kabul ederler.

• Stajyerler genel ahlak kuralları ve yasalara uymakla yükümlüdür.
 

• Staj programını tamamlayan öğrencilerden staj tamamlama projesi yapmaları istenecektir. Çalışmayı tamamlamayana sertifika verilmez.

• Staj programına katılanlar istedikleri zaman programdan ayrılabilirler. O ana kadar gördükleri dersler ve katıldıkları faaliyetler onlara herhangi bir hak doğurmaz.
 

Milli Politikalar Enstitüsü’nün Sorumlukları

• Staj programı kapsamında ihtisas seminerleri, fikir atölyeleri, beceri eğitimleri aracılığıyla stajyer öğrencilerin entelektüel gelişimine katkı sunmayı taahhüt eder.

• MPE katılımcılara staj programı süresince her türlü bilimsel kaynak, ofis malzemeleri ve teknik materyalleri sağlar.

• Staj bitirme çalışmaları arasından başarılı bulunan makaleler MPE internet sitesinde yayınlanacaktır.

• Program sonunda, stajı başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.
 

• MPE staj programında stajyerlere ücret ödenmemektedir.

 

Başvuru İçin:

info@turpav.org

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Telefon: 0 (312) 286 8085 

Gelecek Etkinlikler