27.07.2020 19:55 A- A+

TÜRPAV 2020 İHTİSAS SEMİNERLERİ-2: "Dini Jeopolitik Kavramı, Radikalleşme ve Terörizm"

TÜRPAV 2020 İHTİSAS SEMİNERLERİ-2: "Dini Jeopolitik Kavramı, Radikalleşme ve Terörizm"

TÜRPAV İhtisas Seminerlerinin ikinci oturumu Prof. Dr. Hilmi Demir’in "Dini Jeopolitik Kavramı, Radikalleşme ve Terörizm" adlı semineri ile gerçekleştirildi.

Konuşmasına dini jeopolitik kavramı ile başlayan Hilmi Demir, uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminde güvenlik, radikalleşme ve terör çalışmalarında teo-politik kavramı yerine dini jeopolitik kavramının kullanılmasının daha doğru olduğunu çünkü güvenlik ve radikalleşme çalışmalarında temel odak noktasının, dinlerin hangi gruplar tarafından nasıl algılandığını ve nasıl güvenlik sorunu oluşturduğunu ve dini grupların davranışlarının uluslararası ilişkilerde yol açtığı sorunlar olduğunu ifade etmiştir.

Sekülerleşmenin dini ortadan kaldırmadığını dindarlığın form ve kalıp değiştirdiğini uluslararası ilişkilerde ve kamusal alanda sıklıkla karşılaşılan bir yapı olduğunu ileri sürmüştür.

Karizmatik liderlerin etrafında oluşan kült dindarlığın hızla artığını ve bu durumun radikalleşme ve terör bağlantısı açısından güvenlik açısından önemli risk ve sorunlar meydana getirdiğini ifade eden Demir, bu dinimsi grupların davranışını örgütlü dinlere göre tahmin etmenin daha zor olduğunu bu nedenle dini jeopolitik çalışmalarının önemini altını çizmiştir. Dini jeopolitiğin, dini örgütlerin ve yapıların zihinsel alt yapılarını anlayarak örgütlerin nasıl hareket ettiğini anlamamızı kolaylaştıracağını ve böylelikle bu yapıların ne tür bir tehdit oluşturabileceğine dair ön görü kazanma imkanı sağlayacağını ifade etmiştir. Tarihte Alparslan ve Nizamülk’ün ciddi dini jeopolitik akıl inşa ettiğini ifade eden Hilmi Demir, bu grupların yönetilerek bu grupların oluşturabileceği risklerin önüne geçilebileceğini belirtmiştir.

Hilmi Demir dini jeopolitiğin ülkelerin kendi iç güvenliği ve uluslararası ilişkiler açısından oldukça önemli olduğunu ve bu alanda uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, güvenlik, teoloji gibi farklı disiplinlerle bir arada çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek sözlerini noktalamıştır.

 

Gelecek Etkinlikler