16.02.2021 00:34 A- A+

Tarih ve Düşünce Atölyesi

Tarih ve Düşünce Atölyesi

Tarih ve Düşünce Fikir Atölyesi

Genel Bilgiler

Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TÜRPAV) ve Uluslararası Genç Bilimci, Girişimci ve Mentörleri Ağı (ULUĞ) tarafından 28 Şubat- 14 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek ihtisas seminerleri aracılığıyla alanında uzman akademisyenler ve program koordinatörleri rehberliğinde, seminerler, fikir atölyeleri, panellerin düzenlenmesi ve bu kapsamda katılımcıların araştırma yapma ve yazılı doküman üretme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Program; uluslararası ilişkiler, tarih, felsefe,  edebiyat, sosyoloji ve kültür alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin/araştırmacıların bilimsel yetkinliğini geliştirmek üzerine kurgulanmıştır. 3 hafta sürecek ihtisas seminerleri boyunca katılımcılara ilgili seminer hakkında en az bir uzman araştırmacı ve/veya TÜRPAV yetkilisi kılavuzluk edecektir.

Çevrimiçi olarak yürütülecek ihtisas seminerlerinde bilgilerini artıracak olan katılımcılar, seçecekleri hafta içi günlerde de ilgilendikleri ve rehberleriyle beraber çalışması uygun bulunan alan hakkında araştırma yapmak için faaliyet ve çalışmalara katılabilirler.

Başvurular 15-27 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilir.

Kimler başvuruda bulunabilir?

Tarih ve Düşünce atölyesine, Türkiye’deki veya yurt dışındaki üniversitelerde doktora, yüksek lisans veya lisans öğrencileri ve mezunları ile araştırmacılar başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler bölümleri ayırt edilmeksizin değerlendirilecek ve uygun bulundukları takdirde ihtisas seminerlerine katılabileceklerdir.

Başvuru için gerekenler

Tarih ve Düşünce Atölyesi için başvuru, ilgililerin özgeçmişlerini turpav@outlook.com adresine göndermesiyle yapılır. Bunun haricindeki yöntemler kullanılarak yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Katılımcıların Sorumlulukları

• Katılımcılar seminer, fikir atölyesi, panel çevrimiçi etkinliklere katılım sağlarlar.

• Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı – ULUĞ tarafından düzenlenen toplantı, konferans ve benzeri etkinliklere katılırlar.

• Katılımcılar; akademik danışmanları tarafından verilen, çalışma konuları ile ilgili görevleri yerine getirirler.

• Katılımcılar başvuru sırasında doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. İhtisas semineri süresinde ya da seminer bittikten sonra bu bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıkarsa Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, kişinin katılımını sonlandırma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

• Katılımcılar ihtisas semineri süresi boyunca Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı – ULUĞ çalışma kurallarına uymayı ve koordinatörlerin iznini almadan devamsızlık yapmamayı kabul ederler.

• Katılımcılar genel ahlak kuralları ve yasalara uymakla yükümlüdür.

• İhtisas seminerini tamamlayan öğrencilerden semineri tamamlama projesi olarak analiz ya da makale yazmaları istenecektir.

• Katılımcılar istedikleri zaman programdan ayrılabilirler. O ana kadar gördükleri dersler ve katıldıkları faaliyetler onlara herhangi bir hak doğurmaz.

Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfının Sorumlukları

• İhtisas semineri aracılığıyla katılımcıların entelektüel gelişimine katkı sunmayı taahhüt eder.

• TÜRPAV, katılımcılara ihtisas semineri süresince her türlü bilimsel kaynak, ofis malzemeleri ve teknik materyalleri sağlar.

• İhtisas semineri tamamlama çalışmaları arasından başarılı bulunan makaleler Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı( turpav.org )sitesinde yayınlanacaktır.

• Program sonunda, ihtisas seminerini başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

• İhtisas Seminerleri sırasında TÜRPAV tarafından katılımcılara ücret ödenmemektedir.

• İhtisas seminerleri; Tarih ve Felsefe ilişkisini esas alarak; sosyal ve siyasal bilimlerin temel ilgi alanlarına yönelik olacaktır. Seminer programı ve atölyelerin tamamında alanında yetkin akademisyenler ve uzmanların konuşmacı ve danışman olarak katılımı sağlanacaktır.

Gelecek Etkinlikler