21.02.2022 17:05 A- A+

Bahar Dönemi Staj Programı ve İkinci Taliban Dönemi Açısından Afganistan ve Orta Asya İhtisas Seminerleri

Bahar Dönemi Staj Programı ve İkinci Taliban Dönemi Açısından Afganistan ve Orta Asya İhtisas Seminerleri

Bahar Dönemi Staj Programı ve “İkinci Taliban Dönemi Açısından; Afganistan ve Orta Asya” İhtisas Seminerleri

Genel Bilgiler

Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından tarihleri arasında alanında yetkin akademisyen ve uzmanların katılımıyla, program koordinatörleri rehberliğinde “İkinci Taliban Dönemi Açısından; Afganistan ve Orta Asya İhtisas Seminerleri ve Bahar Dönemi Staj programı düzenlenecektir.

Staj programı ve İhtisas seminerleri aracılığıyla, katılımcıların bilgi birikimlerinin,  alanında uzman akademisyenler ve program koordinatörlerinin rehberliğinde geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program boyunca katılımcıların,  araştırma tecrübelerinin geliştirilmesi ve yazılı doküman üretme pratikleri yoluyla becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Program; uluslararası ilişkiler, tarih, edebiyat, teo-strateji, sosyoloji ve kültür alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin bilimsel yetkinliğini geliştirmek üzere kurgulanmıştır.

Staj ve İhtisas seminerleri sürecince katılımcılara en az bir uzman araştırmacı veya TÜRPAV yetkilisi kılavuzluk edecektir. Program sonunda, seminerleri başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

İhtisas seminerlerinde bilgilerini artıracak olan katılımcılar,  seçecekleri hafta içi günlerde ilgilendikleri alan hakkında araştırma yapmak için vakıf binasındaki faaliyet ve çalışmalara katılabilirler.

Staj kapsamında; düşünce kuruluşları başta olmak üzere, ilgili kamu kurumları ( Dışişleri Bakanlığı, TİKA; Cumhurbaşkanlığı, Üniversiteler vb. ) programlı olarak ziyaret edilecek; yerinde bilgilendirmeler ve tecrübe aktarımına imkân sağlanacaktır.

Başvurular 18 Şubat- 5 Mart tarihine kadar yapılabilir.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

TÜRPAV ihtisas seminerlerine Türkiye’deki veya yurt dışındaki üniversitelerde doktora, yüksek lisans veya lisans öğrencileri ve mezunları ile araştırmacılar başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler bölüm ayırt edilmeksizin değerlendirilecek ve uygun bulundukları takdirde programa katılabileceklerdir.

Başvuru İçin Gerekenler

Başvuru için adayların, özgeçmişlerinin info@turpav.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bunun haricindeki yöntemler kullanılarak yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Katılımcıların Sorumlulukları

• Katılımcılar TÜRPAV tarafından düzenlenen toplantı, konferans, seminer, fikir atölyesi, ziyaret gibi etkinliklere ve saha çalışmalarına katılım sağlarlar.

• Katılımcılar, akademik danışmanları tarafından verilen çalışma konuları ile ilgili görevleri yerine getirirler.

• Katılımcılar başvuru sırasında doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür. İhtisas semineri süresinde ya da seminer bittikten sonra bu bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıkarsa TÜRPAV, kişinin katılımını sonlandırma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

• Katılımcılar ihtisas semineri ve staj programı boyunca TÜRPAV çalışma kurallarına uymayı ve koordinatörlerin iznini almadan devamsızlık yapmamayı kabul ederler.

• Katılımcılar yasalara ve genel ahlak kurallarına uymakla yükümlüdür.

• Katılımcılar istedikleri zaman programdan ayrılabilirler. O ana kadar gördükleri dersler ve katıldıkları faaliyetler onlara herhangi bir hak doğurmaz.

TÜRPAV’ın Sorumlukları

• Program aracılığıyla katılımcıların entelektüel gelişimine katkı sunmayı taahhüt eder.

• TÜRPAV katılımcılara ihtisas semineri süresince her türlü bilimsel kaynak, ofis malzemeleri ve teknik materyalleri sağlar.

• Programı tamamlama çalışmaları arasında başarılı bulunan makaleler TÜRPAV internet sitesinde yayınlanacaktır.

• Program sonunda programı başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

• TÜRPAV tarafından katılımcılara ücret ödenmemektedir.

Staj Sürecinde ve İhtisas Seminerleri Aracılığıyla;

Katılımcılar ve genç araştırmacıların;

Akademik metin ve analizlerin redaksiyonuna ilişkin tecrübe kazanmaları;

Tercüme deneyimi,

Uluslararası ve ulusal basını takip edebilme ve röportaj-haber analiz hazırlama birikimi,

Akademisyenler ve uzmanlarla, vakıf ortamında birebir çalışma fırsatı,

Akademik makale yazma yetisi,

Akademik yayıncılık süreçlerinin öğrenilmesi ve yayın asistanlığı deneyimi,

Kurumsal ziyaretler ve yeni irtibatlar kazanmaları hedeflenmektedir.

Gelecek Etkinlikler