Medeniyetimizin en önemli kurumlarından biri olan vakıf müessesesi, tarihimiz boyunca özellikle sosyo-kültürel ihtiyaçlar doğrultusunda önemli görevler yapmıştır. Geleneği geleceğe taşıma ve geleceği inşa etmeye katkı sunma misyonuyla kurulan Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, vakıf müesseselerinin yüzyıllardır yaptığı faaliyetleri, ülkesi ve milleti için daha yukarılara taşıma azmiyle bünyesinde barındıracağı “Milli Politikalar Enstitüsü” ile sürdürecektir.

Bu hedefler doğrultusunda Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı’nın temel amacı ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlar başta olmak üzere, geleceğin Türkiye’sinde yaşanabilecek problemlere dikkat çekerek çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemektir. Son yüzyıllarda dünyanın şekillenmesinde önemli bir vazife üstelenen ve bulundukları ülkelere katkılar sağlayan düşünce kuruluşlarının ve bilim, araştırma merkezli sivil toplum kuruluşlarının benzerleri ülkemizde de var olmakla beraber, vakfımızın hedefi var olan çalışmaları yenilikçi araştırmalarla geliştirmek ve alanında gördüğü eksiklikleri gidermektir.

Bu amaçla genç, dinamik, çağın sosyal, siyasal ve ekonomik gerçeklerini göz önünde bulunduran, milli ve yerli düşünceyi evrenselle buluşturmak üzere, toplumun temel dinamiklerini oluşturan Türkiye sevdalısı bir grup bürokrat, akademisyen ve iş adamı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık ve onurlu geleceği için yapılacak çalışmalara destek vermek amacıyla kurulmuştur. 

İhsan ŞENER

Mehmet YÜKSEL

Kadir BAL

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL

İbrahim KOYUNCU

Erhan ÇALIŞKAN

Serhat METİN

Dr. Sinan DEMİRTÜRK

İhsan ŞENER

Mehmet YÜKSEL

İbrahim KOYUNCU