23.02.2019 12:12 A- A+

Suriye Aşiretler Meclisi: Bölge Terörden Temizlenmeli

Suriye Aşiretler Meclisi: Bölge Terörden Temizlenmeli

Suriye nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan aşiret ve kabilelerinin 400 temsilcisi, Aralık 2018’de Azez kentinde toplanarak, bir meclis oluşturmuştu. Meclisin 2 aydır yürüttüğü çalışmaların ardından 21.02.2019 tarihinde düzenlenen toplantıda 'Suriye Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin başkanlık heyeti seçimi yapıldı. Meclisin başkanlığına Abu Necib Rami el Dos getirildi. Meclis; Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak ve toprakların asıl sahiplerince yönetilmesini sağlamak için siyasi ve askeri güç oluşturma hedefi ike oluşturuldu.

21.02.2019 tarihinde düzenlenen toplantıda, görüşmelerin ardından Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclis Başkanı Abu Necib Rami El Dos, aşiret liderleri ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, Fırat’ın Doğusunda PKK ve PYD işgali altındaki aşiretlerin birçoğu kurulan meclise haber göndererek bu meclisi tanıdıklarını ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna girerek terör örgütünü buralardan temizlemesini istediklerini ifade etti.

El Dos tarafından yapılan açıklama:

 “Allah’ın yardımı ile kurucu konferansın gerçekleşmesinde gösterilen büyük başarıdan, Suriye’nin çeşitli bölgelerinden Suriye kabileler ve aşiretler mensuplarından meclisimizi destekler nitelikte alınan olumlu tepkilerden, SDG, Rejim ve özgürleştirilmiş bölgelerde bulunan kabile ve aşiretlerin şeyhlerinden meclisimize her gün artan katılımdan ve meclisimizin büyük hedef ve vizyonunu göstermede gösterdiği yoğun çabadan sonra Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Azez’in Siccu köyünde meclisin başkanlık heyeti kuruluşu adına özel bir toplantı tertip etmiştir. Toplantıya kabilelerin ve aşiretlerin şeyhleri ve dahi kanaat önderleri katılmıştır. Toplantı, meclisin üzerine tarihten gelme büyük sorumluluğun hissini yaşayarak güzel bir atmosferde gerçeklemiştir. Zira kendilerinden umulan; halklarına ve vatanlarına hizmet, Suriye’yi baskıcı bir yönetimden eşitliğin, adaletin ve özgürlüklerin ülkesine çevrilmesine katkı sağlamasıdır. Katılımcılar meclis meselelerini görüştüler ve meclisin çalışmalarının yürütülmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Toplantının sonunda ise meclisin başkanlık heyetinin kurulması konusunda karşılıklı fikir teatisinde bulunmuşlar ve bu önemli projeye hizmet edecek sosyal ve politik görüşlerini ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda çalışması tamamlanamayan noktaların en kısa sürede neticeye ulaşması konusunda çağrıda bulunmuşlardır. Katılımcılar başkanlık heyetine; başkan olarak meclis başkanı, üç yardımcısı ve Suriye kabileler ve aşiretlerinden 35 üyenin seçiminde hemfikir olmuştur. Katılımcılar, Suriye devriminin temel taşlarına bağlılıkları ve bütün yönleri ile zalim Rejimin düşürülmesi üzerinden Suriye halkına vermiş oldukları söze vurgu yapmışlardır. Aynı zamanda bütün terörist unsurlar, mezhepsel milisler ve Suriye halkına düşman yabancı güçlerin Suriye’den çıkartılması mamafih demografik değişime karşı kesin tavrındaki ısrarını yinelemiştir. Katılımcılar, Suriye’nin dört bir tarafında bulunan bütün aşiret ve kabile mensuplarını meclisin çatısı altına gelmesi için çağrıda bulunmuşlardır. Bu çağrı meclisin politikası ve sosyal yapısıdır. Özellikle de ortak düşman ve terörist PKK ve PYD bölücü örgütlerinin altında kötü şartlarda acı çeken Fırat’ın doğusundaki aşiret ve kabile mensuplarını davet etmişlerdir. Zira bu örgütler, Suriye’nin birtakım topraklarını bölmek ve Suriye’nin parçalanmasını hedefleyen dış mihrakların şüpheli projelerine dahil etmek istemektedirler. Bu münasebetle Meclis; Özgür ordu, Türk Hükümeti, Türk Ordusuna Fırat’ın Doğusuna operasyon konusunda yaptığı çağrısını yenilemiştir. Aynı şekilde söz konusu cihetlerin, bölücü örgütlere karşı ve onları işgal ettikleri bölgelerden çıkartmak için yaptığı desteğe vurgu yapmıştır. Katılımcılar; Türkiye ile olan ilişkilerin derinliğine ve Türk ve Suriye halkı arasında ortak tarih üzerine kurulmuş ve aralarında dini, ırki, kültürel ve düşünce benzerliği bağları bulunduğuna dikkat çekmişlerdir. Katılımcılar, Suriye kabileler ve aşiretler meclisinin gerçekleştireceği önemli role dikkat çekerek bu yapının içerisinde bulunan; Arap, Türkmen, Süryani, Dürzi, Alevi ve İsmaili vb. gibi bütün ırklardan temsilcileri içerisinde barındırdığına vurgu yapmıştır. Diğer yandan meclis içerisinde bulunan bütün üyelerine Fırat’ın doğusunda bulunan aşiret ve kabile temsilcileri ile irtibat kurması ve onlar ile gönül köprüleri kurmasını teşvik etmiştir. Bunun içerisine özellikle de PYD ve SDG karşısında Hasake’de bulunan aşiret mensuplarını dâhil etmiştir. Yine aynı şekilde Fırat’ın batısından başlayıp doğusuna kadar uzanan bölgede Şiileştirme faaliyetlerine karşı dikkat çekmiştir. Katılımcılar, toplumsal barışın sağlamlaştırılmasında ve kabile ve aşiret bağlarının güçlendirilmesinde mamafih Suriye toplumunda istikrar unsurlarının sağlamlaştırılmasında ve sosyal dokunun korunması için Suriye toplumunun oluşumları ile etkili iletişim kurulmasında meclisin adımlarını sıklaştırarak çalışması konusunda hemfikir olmuşlardır. Katılımcılar; aşiret ve kabileler meclisinin siyasi hayata katılması ve Suriyelilerin elde edeceği siyasi kazanımlara dâhil olmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Aynı şekilde Suriye kabileler ve aşiretler meclisinin Suriye’deki bütün milli oluşumlar ile iş birliği yapması konusundaki isteklerini dile getirmişlerdir. Bu sayede, fanatik fikirlere karşı münasip fikirlerin ortaya konulmasına katkıda bulunulacaktır. Toplantıya katılanlar son olarak gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara karşı bir duvarın tuğla taşları gibi idari düzenin sağlanmasının önemine dikkat çekmişlerdir”

 

KAYNAK: İHA