05.01.2019 23:44 PROF.DR.TÜRKER EROĞLU A- A+

3 SORUDA; KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE TÜRK MÜZİĞİ

3 SORUDA; KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE TÜRK MÜZİĞİ

Eroğlu: “Türk müziği sadece Türkiye toprakları ile sınırlı değildir, aksine bütün Türk dünyasını kapsamaktadır.”


Küreselleşmenin kültüre olan etkisi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Küreselleşme aslında dünyanın ekonomik ve sosyal açıdan kaçınılmaz bir gerçekliğidir ancak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususları barındırır. Şöyle ki, eğer kültürel anlamda alıcıysanız ve kendi sosyal ve ekonomik değerlerinizi pazarlama gücünden yoksun bir yapıya sahipseniz bu sizin için bir fırsat değil tehdittir. Karşılıklı alışverişin söz konusu olmadığı, kendi kültürünüzü insanlık kültürüne katkı sağlayacak bir duruma getiremiyorsanız küreselleşme bir kültürel asimilasyona dönüşür bu nedenle sizin diğer toplumların kültürüne olan katkınız ekseninde kürselleşme söz konusudur. Türk kültürü açısından bir dayatmaya maruz kalmak temel itibarla binlerce yıllık bir tarihi derinliğin göz ardı edilmesi sonucunu doğuracaktır. 

Türk Müziğinin temelleri hakkındaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Türk müziği sadece Türkiye toprakları ile sınırlı değildir, aksine bütün Türk dünyasını kapsamaktadır. Uluğ Türkistan adı verilen bölge yani Orta Asya, İran, Suriye ve Irak’ta yaşayan Türkmenlerin müzikleri ile Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın müziklerini de dâhil ederek bütün olarak konuyu değerlendirmek gerekmektedir. Ancak müziğimizin merkezi sadece Uluğ Türkistan’daki gibi kalmamış ve Türklerin temas ettikleri toplumlar ve coğrafyalar ile etkileşimde bulunarak değişikliğe uğramıştır.

Türk Müzik eğitiminde gelinen konum ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 

Türkiye’de müzik eğitimde ülke olarak epey ilerleme kaydedilmiştir. 1926 yılında kurulmuş ve dolayısıyla köklü bir geçmişi olan Musiki Muallim Mektebi Gazi Terbiye Enstitüsü ile başlayan müzik eğitimi daha çok batı eğitimine yöneliktir ve 1980’li yıllara kadar Türk müzik eğitiminden bahsetmek mümkün değildir. 1976 yılında kurulan ve günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı olan Türk Müziği Konservatuarı bu alanda atılmış ilk adımdır. Daha evvel belirttiğim gibi Türk Müziği zaman içerisinde gelişti ve yeni okullar kuruldu. Günümüzde 8-10 civarında Türk Müziği Konservatuarı bulunmaktadır. Bununla beraber akademik anlamda ilerlemeler kaydedildi, Türk müziği sahasında akademisyenlik alanlarının açılması ile birlikte bugün pek çok doçent ve profesörlerimiz var. Gelinen nokta küçümsenecek bir konum değildir.
 

Diğer İçerikler